Fotballradar Sport direkte

Kunde: Sport direkte Tunell med radarmåler. Måler hastighet på fotball og andre baller.

8 butikker i stadion sport kjeden med hver sin radar med butikkens logo.

 

Jeg ønsker å bil kontaktet pr. epost

Jeg ønsker å bil kontaktet pr. telefon

 

 

 

 
 

X

Jeg ønsker å bil kontaktet pr. epost

Jeg ønsker å bil kontaktet pr. telefon

 

 
X